[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content
All Posts By

Webadministratör

Kan man använda BoWebb i koncern

För er som ingår i en koncern, ja självklart finns stöd för detta. Sätt era rutiner i moderbolaget, dela ut dessa till underbolag/avdelningar i koncernen. Med några klick så har ni full styrning i alla bolag/organisationer. Har ni dessutom abonnerat på de olika modulerna inom BoWebb får ni all statistik från hela koncernen sammanfattad i moderbolaget. Ett oerhört starkt underlag inför beslut om förbättringar inom hela er verksamhet.

Read More

Vad är processkartläggning

En processkartläggning kan vara första steget när man skall bygga en ledningssystem i en befintlig verksamhet. Så noga som möjligt och som det krävs så ser man över hur flödet av information och produkter hanteras genom verksamheten. Målet är att säkerställa att man hittar en standard för all hantering, samt att man kan kvalitessäkra leveranserna genom rutiner och kontroller. Man kan antingen skapa listor som beskriver flödet eller rita processkartor som på ett pedagogiskt sätt visualiserar flöden och beslutsvägar.

Read More

Avvikelser

En avvikelse är när något som standardiserats som normalt uppmärksammas. En avvikelse kan vara ett enklare produktionsfel, eller en glömd faktura som inte betalts. Genom att rapportera avvikelser kan man också komma med lösningar och förbättringar. En avvikelse har alltid en orsak, och den orsaken skall uppmärksammas och åtgärdas med förbättrade rutiner eller information.

Read More