[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Anmälaren

Alla ska med. Med modulen Anmälaren kan alla medarbetare bidra till utveckling genom att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag.

Testa BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar

Från noll till fel på under en minut.

När någonting utanför ramarna sker på företaget så bör det rimligen rapporteras in och tas om hand. Gäller det arbetsmiljö så är det ett lagkrav, är ni kvalitets och miljöcertifierade är det ett krav. Dessutom ställer det flesta kunder som minimumkrav att man skall fånga upp sådant som går fel i syfte att kunna förbättra.

Detta kan kännas självklart, men om det är omständigt och medför onödiga steg innan man kan påbörja och avsluta en anmälan så medför det att man väljer att låta bli många gånger.

Detta har vi tagit hänsyn till när vi utvecklat modulen och appen för Anmälaren, och vi jobbar ständigt med att förenkla tjänsten.

Med några få steg – Klick – Klick -Klick är det klart och ligger i inkorgen hos den som samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet. Dessutom finns det med ett foto på vad som hänt om man använt appen för Smartphones.

ENGAGEMANG
Hur får man sina medarbetar att bli engagerade och rapportera in händelser och möjligheter, jo genom att erbjuda smarta och moderna arbetssätt samt att hela tiden tala om vad som händer och vad man uppnår. Den som rapporterar in får dessutom automatisk återkoppling vad som hänt med ärendet.

Integrationen mellan Anmälaren och BackOffice Webbtjänster övriga moduler skapar intresse och engagemang- på riktigt.

Anmälaren

Funktioner och stöd i tjänsten

Hantering av:

 • Rapportera in avvikelser
 • Lämna förbättringsförslag
 • Uppmärksamma och rapportera problem och risker som finns
 • Rapportera in olyckor, incidenter och tillbud
 • Anmäla risker för ohälsa som upptäcks innan något händer
 • Inget faller i glömska
 • Följ upp och engagera era medarbetare
 • Hantering på ärendenivå, spara bilder och protokoll kopplat till ärenden.
 • Skapa effektivt sammanställningar som ligger till grund för faktabaserade beslut.
 • E-postfunktioner. Skicka kopia av ett ärende till kund, leverantör, intressent eller liknande.
 • Exportfunktioner av utskrifter och rapporter.
 • Driv era möten med BackOffice Webbtjänster online. Gå igenom status för era ärenden snabbt och enkelt, inga förberedelser krävs.

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.
Kontakta ossTesta BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar