Integritetspolicy för kunder till
BackOffice Webbtjänster

BackOffice Webbtjänster Sweden AB
I denna policy kallas BackOffice Webbtjänster Sweden AB, Orgnr: 556680-9827 för BoWebb och är personuppgiftsansvarig medan ditt företag kallas för kunden.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för kunder till något av våra webbaserade program. Observera att vi tillhandahåller endast ett system (BackOffice webbtjänster) där kunden själva avgör vilka personuppgifter som lagras. Som minimum krävs dock en e-postadress som kan knytas till enskild person. Kunden är alltid ett företag/juridisk person som i sin tur ansvarar för uppgifter som lagras i program från BoWebb.

Data som BoWebb samlar in och hur den används. (BoWebb agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.)
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att BoWebb ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som juridisk kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund när du registrerar dig för testkonton. BoWebb agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i eget dokument ”Personuppgiftsbehandlingar”.
Som personuppgiftsansvarig har BoWebb ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Lagringstid och gallring.
Efter avslutad affärsrelation sparar vi ert ”BoWebb” en tid för att säkerställa att ni fått med er all information, därefter hårdraderas all data. Efter hårdraderingen finns inga möjligheter att återställa data.

Vid behov av gallring och radering av era egna lagrade uppgifter under pågående affärsrelation finns funktioner för detta inbyggda i BoWebb. Kontakta supporten för vägledning vid radera/gallring av data. ([email protected])

Säkerhet
BoWebb skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av BoWebb:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på BoWebb samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa för branschen rekommenderade arbete för informationssäkerhet.

BoWebb som personuppgiftsbiträde
BoWebb agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och BoWebb.
BoWebb kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

Underbiträden till BackOffice Webbtjänster AB
BoWebb använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. BoWebb förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
BoWebb använder ingen direktmarknadsföring. Vi använder endast dina uppgifter för att ge dig information om när större nyheter och eventuella störningar uppstår i våra tjänster.

Överföring av information
BoWebb och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon e-postinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på vår hemsida.