[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Systematiskt brandskyddsarbete

Hantera Systematiskt Brandskyddsarbete med modernt IT stöd. Man tillhandahåller enkelt den dokumentation på det arbete man utfört.

Testa BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar

Var alltid beredd, och öka säkerheten.

Hantera systematiskt brandskyddsarbete SBA med ett modernt IT stöd.

Kraven på brandskyddsarbete är tydliga och enkla och detta tillsammans med våra kunders frågeställningar har vi tagit hänsyn till när vi utvecklat modulen SBA.

SBA uppgiften är ett arbete som skall integreras med övriga aktiviteter, dock ställer det krav på en egen redovisning, planering och åtgärder m.m. Med BackOffice Webbtjänsters modul för SBA standardiserar ni och förenklar. All krävande dokumentation som måste finnas får ni på köpet eftersom ni genomför SBA arbetet med hjälp av IT stöd.

Systematiskt brandskyddsarbete

Funktioner och stöd i tjänsten.

Hantering av:

 • Grundinformationshantering för alla fastigheter med SBA krav
 • Tillståndshantering för t.ex. svetsarbeten
 • Drift och underhåll, planera SBA ronder. Automatiska påminnelser och skapande av nya ronder.
 • Åtgärdshanterare för sådant som upptäcks vid SBA rond
 • Ärendehantering för förbättringsarbetet inom SBA
 • Tillbudshantering
 • Inget faller i glömska
 • För uppgifter som inte kopplar till ett ärende skapar ni en uppgift som enkelt kan följas upp så saker och ting blir gjort, inget faller i glömska.
 • Följ upp och engagera era medarbetare
 • Dokumenthantering på ärendenivå, spara bilder och protokoll kopplat till ärenden.
 • Skapa effektivt sammanställningar som ligger till grund för faktabaserade beslut.
 • E-postfunktioner. Skicka kopia av ett ärende till kund, leverantör, intressent eller liknande.
 • Driv era möten med BackOffice Webbtjänster online. Gå igenom status för era ärenden snabbt och enkelt, inga förberedelser krävs.

Nyheter och uppdaterade funktioner

 • Startsidor med grafik som sammanställer nulägen 
 • Exportmöjligheter (Excel och PDF) 
 • Arkivering 
 • Filterfunktioner 

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.
Kontakta ossTesta BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar