[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Denna modul underlättar hanteringen av det praktiska för vad som gäller hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet går till.

Testa BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar

Möt arbetsmiljökraven med smarta och effektiva verktyg

Möt arbetsmiljökraven med smarta och effektiva verktyg

Denna modul hjälper er att följa de lagar och regler som styr hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste gå till. Arbetsmiljökraven är inget man förhandlar om, det gäller alla som driver företag och verksamheter. Tricket med att få det på plats är kunskap och smarta arbetssätt som integreras i vardagsarbetet. Kopplar man sedan på effektiva verktyg som hjälper till då blir det ”på riktigt”.

 

I BackOffice Webbtjänster modul för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) finns funktioner för registrering av händelser, utredning, åtgärder, analys/skyddsronder m.m. Det inbyggda metodstödet för hur man skall göra vid hantering av ärenden/åtgärder eller liknande gör att du inte behöver ha tunga instruktioner som förklarar. Dock behöver man förstås en form av grundläggande kunskap kring hur det skall hanteras vilket man till viss del får genom det inbyggda metodstödet.

 

När ni genomför skyddsronder med BackOffice Webbtjänster sker automatiska riskbedömningar som leder till att åtgärdsärenden skapas direkt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Funktioner och stöd i tjänsten

Hantering av:

 • Tillbud
 • Incidenter
 • Olyckor
 • Analyser och skyddsronder
 • Åtgärder

Medarbetarengagemang

 • Medarbetarenkäter via webben
 • Följ upp och engagera era medarbetare

Riskminimering

 • Automatisk riskbedömning när ni genomför skyddsronder 

Ärendehantering

 • För uppgifter som inte kopplar till ett ärende skapar ni en uppgift som enkelt kan följas upp så saker och ting blir gjort, inget faller i glömska.
 • Dokumenthantering på ärendenivå, spara bilder och protokoll kopplat till ärenden.
 • Skapa effektivt sammanställningar som ligger till grund för faktabaserade beslut.
 • E-postfunktioner. Skicka kopia av ett ärende till kund, leverantör, intressent eller liknande.
 • Exportfunktioner av utskrifter och rapporter.
 • Driv era möten med BackOffice Webbtjänster online. Gå igenom status för era ärenden snabbt och enkelt, inga förberedelser krävs.
 • Påminnelsefunktioner på ärendenivå.

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.
Kontakta ossTesta BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar