[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Kvalité och Miljö

Framgång bygger på fakta. Här hanteras ärenden som hör ihop med ett proaktivt kvalitet och miljöarbete. Ni får fakta och information att ta riktiga beslut med.

Testa BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar

Översikt och uppdaterad information i realtid är ovärderligt.

Grunden till ett fungerande kvalité- och miljöledningssystem är att det används och är tillgängligt i den löpande verksamheten på företaget eller organisationen. 

Vilka underlag ligger till grund för era beslut idag? ”Skräp in blir skräp ut…”

Det är fundamentalt att man som ansvarig för kvalité och miljö jobbar systematiskt och löpande med sitt ledningssystem och inte dagarna före en revision eller liknande. Framgång bygger på faktabaserade beslut vilket i praktiken innebär att man hämtar beslutsunderlag från sina effektiva system. 

Modulen Kvalitet & Miljö ger ett riktigt bra stöd när ni hanterar och skapar ärende och innefattar det mesta som våra kunder genom åren upplevts som besvärligt att greppa och framförallt få till ett enkelt och naturligt arbetssätt.

BackOffice Webbtjänsters funktioner kommer från vår egna erfarenhet av att hjälpt företag i över 20 år med att bygga och implementera management och ledningssystem hos våra kunder, det är inget påhitt från ett skrivbord. Exempel på funktioner är en integrerad avvikelsehantering som skiljer ut kundreklamationer och leverantörsavvikelser som ni sedan får med i ett faktabaserat arbete. 

Kvalité och Miljö

Funktioner och stöd i tjänsten

Nya och uppdaterade funktioner 2022

 • Startsidor med grafik som sammanställer nulägen
 • Exportmöjligheter (Excel och PDF)
 • Arkivering
 • Filterfunktioner
 • Import av avvikelser
 • Register för Mätdon har nu uppdaterats till ”Bevakning” vilket innebär att man förutom mätdon som vi haft tidigare också kan hantera en generell bevakning samt Tillstånd. I bevakning ingår att man för mätdon får en påminnelse via mail om man aktiverat att det skall ske.
 • Förbrukningar och avfall, förbättrade funktioner för att se om någon ökar/minskar etc.
 • Automatiska kopplingar mellan förbrukningar, avfall och miljöaspekter. När man registrerar en förbrukning eller ett avfall skapas automatisk posten upp i listan över miljöaspekter – och tvärt om.

Hantering av:

 • För uppgifter som inte kopplar till ett ärende skapar ni en uppgift som enkelt kan följas upp så saker och ting blir gjort, inget faller i glömska.
 • Avvikelsehantering med kategorisering
 • Leverantörshantering med funktion för årlig genomgång och uppföljning av avvikelser
 • Kundreklamationer med spårbarhet mot kund
 • Kemikaliehantering med förbrukningsstatistik, egenskaper, dokumentation och koppling till säkerhetsdatablad
 • Övriga förbrukningar med förbrukningsstatistik, dokumentation.
 • Funktion för hantering av miljöaspekter, automatisk koppling till förbrukningar och avfall.
 • Avfallsregister med statistik för volymer, sorteringsinformation, transportinformation för check mot krav och transportdokument.
 • Register för hantering av mätdon, kalibreringsbevakning med tillhörande dokumentation, larm vid icke giltig kalibrering
 • Register för hantering av lagar och andra krav. Automatisk internkommunikation vid uppdateringar, kvittering av mottagen uppdatering, dokumentation av kontroll efterlevnad, funktioner för återkommande kontroll av laglistan.
 • Webbaserat enkätverktyg, ta enkelt reda på vad era kunder, intressenter och samarbetspartner tycker.
 • Dokumenthantering på ärendenivå, spara bilder och protokoll kopplat till ärenden.
 • Skapa effektivt sammanställningar som ligger till grund för faktabaserade beslut.
 • E-postfunktioner. Skicka kopia av ett ärende till kund, leverantör, intressent eller liknande.
 • Exportfunktioner av utskrifter och rapporter.
 • Driv era möten med BackOffice Webbtjänster online. Gå igenom status för era ärenden snabbt och enkelt, inga förberedelser krävs.
 • Påminnelsefunktioner på ärendenivå.

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.
Kontakta ossTesta BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar