– BackOffice Webbtjänster –

Uppgiftshanterare och 3 användare ingår alltid.

Uppgiftshanterare

0 kr / månad

Processer & Flöden

395 kr / månad

Kvalitet & Miljö

395 kr / månad

Risker & Förbättringar

395 kr / månad

Projekt & Handlingsplaner

395 kr / månad

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

395 kr / månad

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

395 kr / månad

Anmälaren

395 kr / månad

Testa bowebb kostnadsfritt i 30 dagar

Tillägg och övriga funktioner

Extra användare

60 kr / månad

Extra användare “enkel”

25 kr / månad

Ger full access till Anmälaren samt med “titta” behörighet till övriga moduler man har licens för.

Koncernfunktion

395 kr / månad

50 % rabatt för moduler i underliggande bolag I koncernen, I övrigt samma som ovan.

Funktioner under utveckling,
lansering under Q1 2023

Integration till Office 365 / OneDrive

Mallpaket processkartor.

Testa bowebb kostnadsfritt i 30 dagar
  • Samtliga priser är angivna exklusive moms.
  • Debiterings sker i 3 månaders perioder med start per påbörjad period.
  • Betalningsvillkor 30 dagar.
  • All fakturering sker digitalt, vid pappersfaktura tillkommer faktureringsavgift.
  • Licens för BackOffice Webbtjänster är ett tillsvidareavtal med 6 månaders uppsägning. 

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.
Kontakta ossTesta bowebb kostnadsfritt i 30 dagar