[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content
Kundcase

Ett kraftfullt nav för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöarbete

Med fyra olika ISO-certifikat så krävs det att en väl fungerande administration. Med BackOffice Webbtjänster kan Limeco samla allt på ett ställe och effektivisera tillika fokusera på kärnverksamheten; produktion och tillverkning.

Markus Abrahamsson är andra generationen i familjeföretaget Limeco i Uddevalla. Vill man kategorisera företaget så ligger det inom spektrat SME, små och medelstora företag inom produktion och tillverkning, mestadels legotillverkning. Beställare och kunder utgörs av en rad återkommande företag med idag väl etablerade relationer. I verkstaden finns en handfull svetsstationer där man anpassat tillverkningen efter komplexitet.

För att möta både kunder och myndigheters krav så har man valt att certifiera sig inom standarderna 9001, 14001 3834-2 och EN1090-1. Samtliga certifikat förutsätter att kompetens och förutsättningar finns, men också att man har en god administrativ funktion för dokumentation och uppföljning vid tillverkning.

Fram till 2014 hade verksamhetenett klassiskt pärmsystem, där man förvarade alla dokument fysiskt i bokhyllor och arkiv. Allt från processkartor och beskrivningar till egenkontrollmallar.

Man tog ett beslut om att digitalisera ledningssystemen och valde BackOffice Webbtjänster som leverantör tillsammans med den aktuelle kvalité och ledningssystemskonsulten.

Av BackOffice Webbtjänsters 7 moduler, använder Limeco idag fyra stycken. Kvalité och Miljö, Processer och Flöden, Anmälaren och Systematiskt arbetsmiljö. På så sätt får man med hela funktionen inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.

Genom BackOffice Webbtjänster kan vi säkerställa att vi har allt på plats för våra projekt. Med verktygen Processer och Flöden får vi en tydlig överblick vilka aktiviteter som skall genomföras vid varje nytt åtagande. Alla stöddokument och mallar finns kopplade in i processkartorna så det är lätt att lära sig och förstå hur vi jobbar på företaget, säger Markus. Sedan är det självklart ett par hundra års erfarenhet i verkstaden som gör att vi kan leverera enligt ritning, men genom fasta rutiner och instruktioner minskar vi risken för fel avsevärt.

Markus ansvarar för projektadministrationen i stora drag och genom åren lärt sig systematiskt kvalitetsarbete både i praktiken och teorin. Genom ISO-3834 och EN 1090 har man ålagt sig själva med noggranna krav för dokumentation vid beredning och genomförande vid tillverkning av bärande konstruktioner. Har man byggt ledningssystemet i BackOffice Webbtjänster så är det bara att logga in i systemet och följa en röd tråd från start till slut och då får man med allt som behövs.

Läs mer om modulen Kvalité och Miljö
Har du ytterligare frågor och funderingar i kring hur BackOffice Webbtjänster kan göra skillnad för ditt företag. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte.

Boka ett möte med någon av våra rådgivare

Kontakta ossTesta BackOffice Webbtjänster kostnadsfritt i 30 dagar