[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Kan man länka processkartor till varandra?

Självklart kan man i Processer & Flöden länka kartorna till varandra vilket är vad man ska göra. Användarna skall på ett enkelt sätt kunna klicka sig fram till den information man söker. T.ex. om man söker information om hur jag gör ett inköp så skall man i huvudprocesskartan (Startkartan) kunna klicka på inköp. När man sedan kommer till inköp ser man hur den processen går till. På lämpliga delar kan ni sedan koppla in eventuella blanketter och dokument som stöder ett inköp, dessa kan användaren öppna och använda.