[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Finns det versionshantering i BackOffice Webbtjänster?

Ja, BackOffice Webbtjänster tillhandahåller en versionshantering om användaren själv markerar att man vill ha en ny version, samt funktioner för att automatiskt öppna och redigera Office dokument som ligger i systemet. Det gäller både processkartor skapade i Processer och Flöden, samt uppladdade dokument.