[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Kan man anmäla in händelser via Smartphones?

Javisst. Vi tillhandahåller egen Webbapp som ni laddar ner från vår inloggningssida.

I Appen kan ni enkelt rapportera in alla typer av händelser och samtidigt ta ett eller flera foto på det som hänt. Allt hamnar sedan i inkorgen i anmälaren för vidare hantering. Inrapporterad information inklusive tagna fotografier förljer sedan med i ärendena hela vägen.

Kan man länka processkartor till varandra?

Självklart kan man i Processer & Flöden länka kartorna till varandra vilket är vad man ska göra. Användarna skall på ett enkelt sätt kunna klicka sig fram till den information man söker. T.ex. om man söker information om hur jag gör ett inköp så skall man i huvudprocesskartan (Startkartan) kunna klicka på inköp. När man sedan kommer till inköp ser man hur den processen går till. På lämpliga delar kan ni sedan koppla in eventuella blanketter och dokument som stöder ett inköp, dessa kan användaren öppna och använda.

 

Går det att koppla ärende till projekt?

Samtliga aktiviteter i ett projekt är den typ av ärenden som finns inom hela BackOffice Webbtjänster. (Förutsatt att man abonnerar på hela eller aktuella delar av applikationen). Resultatet blir att om man i företaget/organisationen jobbar med BackOffice Webbtjänster och registrerar det som händelser och märker det med projekt samlas alla ärenden på ett ställe. Det ger ledningen en god överblick av vad som sker i verksamheten.

Finns det versionshantering i BackOffice Webbtjänster?

Ja, BackOffice Webbtjänster tillhandahåller en versionshantering om användaren själv markerar att man vill ha en ny version, samt funktioner för att automatiskt öppna och redigera Office dokument som ligger i systemet. Det gäller både processkartor skapade i Processer och Flöden, samt uppladdade dokument.

Kan man rita Processkartor i BackOffice Webbtjänster

Med modulen Processer och Flöden kan ni enkelt skapa processkartor och rita upp flödet i er verksamhet. Ni kan sedan länka kartor tillvarandra så användare enkelt kan klicka sig vidare i era “flöden”. Det går även att länka in dokument i processkartorna, till exempel instruktioner eller kvalitéskontroller.