[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Kan man anmäla in händelser via Smartphones?

Javisst. Vi tillhandahåller egen Webbapp som ni laddar ner från vår inloggningssida.

I Appen kan ni enkelt rapportera in alla typer av händelser och samtidigt ta ett eller flera foto på det som hänt. Allt hamnar sedan i inkorgen i anmälaren för vidare hantering. Inrapporterad information inklusive tagna fotografier förljer sedan med i ärendena hela vägen.

Går det att koppla ärende till projekt?

Samtliga aktiviteter i ett projekt är den typ av ärenden som finns inom hela BackOffice Webbtjänster. (Förutsatt att man abonnerar på hela eller aktuella delar av applikationen). Resultatet blir att om man i företaget/organisationen jobbar med BackOffice Webbtjänster och registrerar det som händelser och märker det med projekt samlas alla ärenden på ett ställe. Det ger ledningen en god överblick av vad som sker i verksamheten.

Avvikelser

En avvikelse är när något inte blir som det var tänkt. En avvikelse kan vara ett enklare produktionsfel, eller en glömd faktura som inte betalts. Genom att rapportera avvikelser skapar man en förbättring då avvikelsen utreds kring varför och vad gör vi för att det inte skall hända igen.vEn avvikelse har alltid en orsak, och den orsaken skall uppmärksammas och åtgärdas med förbättrade rutiner eller information.