[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Bindande krav, lagar och regler

Den av många uppskattade funktionen för att ta hand om bindande krav, alltså att man skall hålla reda på vilka lagar och krav man berörs av ingår också i modulen för Kvalitet och Miljö.

Här finns funktioner för påminnelser till de som ansvarar för att lagar följs om en lag uppdateras/ändras.  Kvittensfunktion hos dessa ansvariga finns att man “kvitterat” att man tagit emot informationen så inget faller bort.

Självklart finns utrymme att notera hur efterlevnaden och tillämpningen går till. Samma gäller för efterlevnadskontrollen, uppföljning av efterlevnaden registreras så ni kan visa att den genomförts och att ni har kontroll över era bindande krav.

Hanteringen av bindande krav är en av de mest komplexa uppgifterna om man är certifierad för kvalitet & miljö. Med vårt IT stöd kommer ni igenom detta på ett bra och enkelt sätt.