[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Kan man länka processkartor till varandra?

Självklart kan man i Processer & Flöden länka kartorna till varandra vilket är vad man ska göra. Användarna skall på ett enkelt sätt kunna klicka sig fram till den information man söker. T.ex. om man söker information om hur jag gör ett inköp så skall man i huvudprocesskartan (Startkartan) kunna klicka på inköp. När man sedan kommer till inköp ser man hur den processen går till. På lämpliga delar kan ni sedan koppla in eventuella blanketter och dokument som stöder ett inköp, dessa kan användaren öppna och använda.

 

Finns det versionshantering i BackOffice Webbtjänster?

Ja, BackOffice Webbtjänster tillhandahåller en versionshantering om användaren själv markerar att man vill ha en ny version, samt funktioner för att automatiskt öppna och redigera Office dokument som ligger i systemet. Det gäller både processkartor skapade i Processer och Flöden, samt uppladdade dokument.

Kan man rita Processkartor i BackOffice Webbtjänster

Med modulen Processer och Flöden kan ni enkelt skapa processkartor och rita upp flödet i er verksamhet. Ni kan sedan länka kartor tillvarandra så användare enkelt kan klicka sig vidare i era “flöden”. Det går även att länka in dokument i processkartorna, till exempel instruktioner eller kvalitéskontroller.

Vad är processkartläggning

En processkartläggning kan vara första steget när man skall bygga en ledningssystem i en befintlig verksamhet. Så noga som möjligt och som det krävs så ser man över hur flödet av information och produkter hanteras genom verksamheten. Målet är att säkerställa att man hittar en standard för all hantering, samt att man kan kvalitessäkra leveranserna genom rutiner och kontroller. Man kan antingen skapa listor som beskriver flödet eller rita processkartor som på ett pedagogiskt sätt visualiserar flöden och beslutsvägar.