[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Avvikelser

En avvikelse är när något inte blir som det var tänkt. En avvikelse kan vara ett enklare produktionsfel, eller en glömd faktura som inte betalts. Genom att rapportera avvikelser skapar man en förbättring då avvikelsen utreds kring varför och vad gör vi för att det inte skall hända igen.vEn avvikelse har alltid en orsak, och den orsaken skall uppmärksammas och åtgärdas med förbättrade rutiner eller information.

Bindande krav, lagar och regler

Den av många uppskattade funktionen för att ta hand om bindande krav, alltså att man skall hålla reda på vilka lagar och krav man berörs av ingår också i modulen för Kvalitet och Miljö.

Här finns funktioner för påminnelser till de som ansvarar för att lagar följs om en lag uppdateras/ändras.  Kvittensfunktion hos dessa ansvariga finns att man “kvitterat” att man tagit emot informationen så inget faller bort.

Självklart finns utrymme att notera hur efterlevnaden och tillämpningen går till. Samma gäller för efterlevnadskontrollen, uppföljning av efterlevnaden registreras så ni kan visa att den genomförts och att ni har kontroll över era bindande krav.

Hanteringen av bindande krav är en av de mest komplexa uppgifterna om man är certifierad för kvalitet & miljö. Med vårt IT stöd kommer ni igenom detta på ett bra och enkelt sätt.