[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content

Finns det versionshantering i BackOffice Webbtjänster?

Ja, BackOffice Webbtjänster tillhandahåller en versionshantering om användaren själv markerar att man vill ha en ny version, samt funktioner för att automatiskt öppna och redigera Office dokument som ligger i systemet. Det gäller både processkartor skapade i Processer och Flöden, samt uppladdade dokument.

Kan man använda BoWebb i koncern

För er som ingår i en koncern, ja självklart finns stöd för detta. Sätt era rutiner i moderbolaget, dela ut dessa till underbolag/avdelningar i koncernen. Med några klick så har ni full styrning i alla bolag/organisationer. Har ni dessutom abonnerat på de olika modulerna inom BoWebb får ni all statistik från hela koncernen sammanfattad i moderbolaget. Ett oerhört starkt underlag inför beslut om förbättringar inom hela er verksamhet.