BackOffice Webbtjänster och modulen processer & flöden kommer inom någon dag uppdateras till HTML 5 vilket medför att vi nu lämnar problemen med Java bakom oss. Ni kommer alltså inte behöva ha Java installerat utan det kommer fungera ändå.

I samband med detta lämnar vi också Internet Explorer som rekommenderad webbläsare där vi istället rekommenderar Chrome som idag är en av de stabilaste webbläsarna med de bästa funktionerna. Chrome når ni på följande adress: http://www.google.se/intl/sv/chrome/browser/

Bakgrunden till att vi lämnar Internet Explorer är av 2 större orsaker.

  1. Microsoft har infört begränsningar att hantera dokument som gör att vår add- in ej fungerar. Add-in gör att ni från BackOffice Webbtjänster kan öppna Word och Excelfiler, ändra i dessa och därefter klicka på spara så sparas den ändrade filen tillbaka till BackOffice Webbtjänster automatiskt.
  1. Kompabiliteten med Java är ett stort problem som orsakat störningar och framförallt medfört att Processer & Flöden upplevts som mycket ”trögt” att arbeta i.

Med vår nya HTML version kommer också användare med MAC datorer fullt ut kunna arbeta i BackOffice Webbtjänster.

Internet Explorer kommer naturligtvis fortsättningsvis fungera dock med viss begränsning beroende på de problem som finns kopplat till Microsofts webbläsare.

Under en kortare övergångsperiod kommer understruken text i objekt ej att kunna sättas. De understrykningar ni har kommer finnas kvar så länge ni inte editerar och sparar om en karta.

Vi kommer också inom en vecka från denna uppdatering lägga ut en ny version av BackOffice add- in som då i 1a hand kommer fungera ihop med Chrome

Vi hoppas denna uppdatering kommer ge er ytterligare smidighet och effektivitet tillsammans med BackOffice Webbtjänster.

Har ni frågor angående uppdateringen är ni välkomna att kontakta oss på [email protected]