ISO certifiering tillsammans med Backoffice webbtjänster blir den ”ultimata” lösningen. Certifiering, återkommande besök och ett löpande kvalitets och miljöarbete blir otroligt enkelt. All redovisning som krävs vid certifiering finns automatiskt eftersom man gör det mesta i Backoffice.

Backoffice webbtjänster är anpassat för ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001 / AFS men passar självklart lika bra till andra standarder och behov.

Läs mer om detta på backofficescandinavia.se