Nu är funktion för understruken text tillbaka i Processer & Flöden samt att anpassning skett mot säkerhetskrav kopplat till Java.

Får ni meddelande om att ni kan uppdatera Java så följer ni instruktionerna på skärmen från Java. Observera att ni efter uppdatering kontrollerar att äldre versionen av Java har rensats bort. Finns det äldre installationer kvar tar ni bort de gamla. Detta hittar ni via kontrollpanelen/program och funktioner. Tyvärr är det inget vi kan kontrollera då det är Java som själva hantera detta.

När ni uppdaterat får ni ett meddelande om att köra ett Java script, svara ja på detta + kryssa i meddelande rutan att meddelandet inte skall visas mer.