Mölndalsbostäder har tillsammans med BackOffice Scandinavia AB genomfört re- certifiering för 3 olika standarder helt utan anmärkning. En fantastisk prestation. Certifiering för en ny 3- års period har skett mot ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö samt för OHSAS 18001 arbetsmiljö. Stort stöd i deras ledningssystem är BackOffice Webbtjänster där hela personalen via eget login visar stort engagemang med att rapportera in händelser och förbättringsförslag.

Med sitt målinriktade arbete att få hela organisationen att fokusera på sina värderingar Trovärdig, Tydlig, Delaktig och Modig har man lagt grunden för allt man gör, framförallt i Mölndalsbostäders kontakter med sina hyresgäster. Stort kundfokus råder inom hela företaget med ett fantastiskt engagemang.

Stort grattis Mölndalsbostäder!