“Vi har ännu ett helhetskoncept för att hjälpa svetsföretag till certifiering. Ett komplett system innehåller ISO 9001, ISO3834 och för de som tillverkar lastbärande komponenter SS-EN1090. Vårat upplägg grundar sig som vanligt i att göra certifieringsprocessen så enkel som möjligt, vi bygger ledningssystem utifrån hur ni jobbar och anpassar ISO-kraven till eran verksamhet.”
Klicka på länken för att läsa mer!

http://www.backofficescandinavia.se/multimailer/utskick/Oktober2012.htm