Genom att personalen rapporterar vad som händer i verksamheten genom backoffice webtjänster kan ni alltid ha koll vad som händer. Var ni än är!