Vi gratulerar Stålhandlarna till sin ISO certifiering för kvalitet enligt ISO 9001 samt för EN 1090.

Stålhandlarna har tillsammans med BackOffice Scandinavia AB infört ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 samt rutiner för detaljer till bärande stålbyggnadsdetaljer enligt EN 1090 genom vårt standardiserade arbetssätt som säkerställer kunden i centrum. Man har också valt vårt webbaserade system BackOffice webbtjänster där stöd finns att ha alla styrande och redovisande dokument. Man har också valt tilläggsmoduler att hantera de olika momentet som krävs.

Med denna certifiering närmar sig Stålhandlarna sina kunders behov inom framförallt kraven från lastbärande konstruktioner (stålbyggnationer) genom att man nu kan prestanda deklarera sid del av den totala konstruktionen som enligt de nya reglerna kräver utförande enligt EN 1090 och CE märkning.

Mer information om BackOffice Webbtjänster finns på www.bowebb.com

Information om Stålhandlarna AB finns på www.stalhandlarna.se

Än en gång stort grattis och tack för ett gott samarbete.