Vi gratulerar Limeco AB till sin ISO certifiering för svets enligt ISO 3834 samt för lastbärande komponenter enligt EN 1090.

Limeco har tillsammans med BackOffice Scandinavia AB uppdaterat sina ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001. Samtidigt har också rutiner för svets enligt ISO 3834 samt för lastbärande konstruktioner enligt EN 1090 implementerats och certifierats genom vårt standardiserade arbetssätt som säkerställer kunden i centrum. Man har också valt vårt webbaserade system BackOffice webbtjänster där stöd finns att ha alla styrande och redovisande dokument. Man har också valt tilläggsmoduler att hantera de olika momentet som krävs.

Med dessa certifieringar närmar sig Limeco ytterligare sina kunders behov inom framförallt kraven från lastbärande konstruktioner (stålbyggnationer) genom att man nu kan prestanda deklarera sid del av den totala konstruktionen som enligt de nya reglerna kräver utförande enligt EN 1090 och CE märkning.

Mer information om BackOffice Webbtjänster finns på www.bowebb.com

Information om Limeco AB finns på www.limeco.se

Än en gång stort grattis och tack för ett gott samarbete.