Nu inför vi full koncernhantering som en ytterligare modul inom BackOffice webbtjänster vilket innebär att företag och organisationer med verksamheter på olika platser kan få ett systemstöd som verkligen förenklar styrning och hantering av de olika kraven som finns inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

Sammanfattat handlar det om att en moderorganisation kan dela ut centrala rutiner som skall gälla för alla externa platser. På den externa platsen kompletterar man sedan med sina lokala styrande dokument/rutiner. Med detta säkerställs alla styrande dokument på ett enkelt, modernt och effektivt sätt. I nästa steg har alla externa platser sin egna BackOffice Webbtjänster där man hanterar alla delar inom ledningssystem för kvalitet, miljö- och arbetsmiljö inklusive allt som kommer från moderorganisationen.

I moderorganisation tar man sedan ut rapporter som sammanfattar allt som hänt i hela organisationen. Detta ger fantastiska möjligheter att fatta faktabaserade beslut för att rikta insatser och resurser där man har det största behovet.

Kontakta oss för ytterligare information och visning av BackOffice webbtjänster.