Hej alla BoWebb användare!

I morgon torsdag efter 17,00 kommer vi lägga en större uppdatering inom modulen Kvalitet & Miljö.

Som ni säkert lagt märke till så är det idag olika utseende i de olika funktionerna inom Kvalitet & Miljö. Arbetet med att uppgradera modulen är nu i princip klart vilket ni kommer märka efter uppdateringen.

 

 

Den största förändringen som ni redan märkt av är design och prestanda, men också att vi försökt ytterligare minimera antalet ”klick” när man arbeta i BoWebb. Väldigt mycket har blivit enklare. Under ytan har det skapats en helt ny plattform med ny teknik där vi förbereder för ytterligare funktioner och smartare lösningar framöver.

Ni kommer möta helt ny startsida och nya funktioner för uppföljning av er status inom kvalitet & miljö.

Den tidigare funktionen ”Rapporter” är nu helt borta och ni hittar alla rapportfunktioner direkt i respektive funktion. T.ex. vill ni ha statistik av olika slag från avvikelser, då hittar ni dessa funktioner direkt när ni står i avvikelser genom att klicka på ”Grafer”. Så som ni sedan klickar i de olika graferna så filtreras det också. Vill ni ha ytterligare detaljer klickar ni på filterknappen och gör era ytterligare val där.

Samtliga val ni har gjort går sedan att exportera till ren utskrift alternativt till Excel fil att arbeta vidare med.

Vi vill också passa på att slå ett slag för vår nya funktion ”Grafer”. Att arbeta ”faktabaserat” är grunden för allt arbete inom kvalitet. Här har ni verktyget för att kunna göra detta. Kräver förstås att man har inrapporterade ärenden i BoWebb.

Ni kommer också märka att hjälpsystemet inte fullt ut är på plats avseende hjälptexter. Detta arbete kommer vi påbörja direkt när vi lagt uppdateringen. Självklart har vi förberett arbetet så det kommer snabbt vara på plats.

Vi har en funktion kvar som inte kommer med i denna uppdatering, det är Enkäter. Denna funktion räknar vi med att uppdatera om 2 veckor. Självklart kan ni arbeta som vanligt i den.

Har ni frågor och/eller funderingar kan ni kontakta oss på [email protected]

Vad är nästa steg inom BoWebb?

Vi arbetar för fullt med att uppgradera modulerna Risker & Förbättringar, SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och Anmälaren. Dessa moduler räknar vi med att vara klara med under april månad. Alla nya funktioner och design som ni ser med denna uppdateringen är det som kommer bli även i dessa moduler.

Med vänlig hälsning // BackOffice Webbtjänster