Hej kontaktperson och/eller systemansvarig BoWebb användare!

Vi har nu lagt ut nya versioner av sub- modulerna inom kvalitet & miljö. Uppdateringen avser avvikelser, leverantörer, kundreklamationer, miljöaspekter, förbrukningar, avfall samt bindande krav. (fd lagar)
Kan finnas lite störningar i början innan vi fått rättat småfel som tyvärr alltid smyger sig med. Vi rättar dessa löpande.
Kända störningar just nu är:
– Om ni ej valt beta läge, fungerar navigering till avvikelser och leverantörer varannan gång. Detta kommer rättas under onsdagen.
– Vissa hjälptexter är inte på plats, detta utförs löpande hela tiden.

Vad är nytt?
Jo väldigt mycket nytt under ytan där vi nu utfört väldigt mycket strukturella förändringar för att optimera hela BoWebb, men också för att underlätta fortsatta övergångar till den nya mer användarvänliga versionen.
Förutom modernare gränssnitt och betydligt större och enklare funktionalitet så är vissa av modulerna numera tätt sammankopplade.

Avvikelser kopplar till leverantörer och kundreklamationer. När ni registrerat en avvikelse och sedan jobbar vidare med den kan ni när ni utrett och konstatera vad den orsakat t.ex. tagga en leverantör om den varit orsaken. Leverantörsregistret uppdateras och ni ser där leverantören och de avvikelser leverantören orsakat över tid. Ni ser också om det är nya orsakade avvikelser sedan senaste genomgången av era leverantörer.
Samma gäller om avvikelsen orsakat en kundreklamation, då taggar ni kunden och får automatiskt en uppdaterad lista över kundreklamationer per kund med vilken status som gäller.

Miljöaspekter, kemikalier, förbrukningar och avfall är sammankopplade i den nya versionen.
Skapar ni något av ovan blir det automatiskt en miljöaspekt, den kommer alltså in i miljöaspektlistan automatiskt. Samma om ni skapar en miljöaspekt så måste ni välja vilken typ det är av kemikalie, förbrukning eller avfall. Dessa register uppdateras automatiskt.

Vi har också börjat införa en arkiveringsfunktion, alltså i stället för att ta bort klickar ni på arkivera. Då försvinner posten från listan men finns kvar i systemet för statistik. Ni kan i menyn välja om ni skall visa eller dölja poster och självklart kan ni också återställa. Denna funktion är inledningsvis införd i de moduler där det används mest, men kommer implementeras i hela BoWebb. Funktionen saknas just nu i miljöaspektlistan men den kommer strax på plats.

Lagar & andra krav heter numera ”Bindande krav” vilket är benämningen i den nya ISO standarden. Hela modulen omarbetad med enklare och tydligare hantering. Ni kan nu också bl.a. selektera vilka som skall signera enskilda lagar. Inkoppling av lagdokumentet sker numera i översikten.

Detta och mycket andra ”smarta” funktioner kommer ni att hitta i den nya versionen som nu succesivt kommer implementeras i hela BoWebb.

Under hösten kommer vi också uppdatera rapporter, utskrifter och exporter. Redan nu kan ni se knappar för export till Excel vilket kommer byggas in i hela BoWebb så man kan bearbeta data vidare om man så önskar. Alla färdiga rapporter kommer uppgraderas likväl som startsidorna med samlad nuläges information.

Har ni frågor eller om ni identifierar buggar är ni välkommen att kontakta oss på [email protected]

Mera uppdateringar kommer ske under hösten, information kommer löpande.

Vi har endast skickat denna information till er som vi har som systemansvariga i någon form så får ni själva välja hur det skall informeras internt hos er. Vi kommer också publicera det vid vår inloggningssida samt i vår Facebook grupp. Gilla oss gärna på Facebook för att få snabbare uppdateringar av vad som händer.