På grund av Java uppdatering från Oracle har vissa funktioner i editeraläget i processer & flöden slutat fungera.

Funktioner som påverkas är:
– Klipp och klistra funktioner
– Formatering av objekt och texter
Oavsett ovan kan ni fortfarande editera och rita era kartor.

Vi arbeter för fullt med att lösa dessa problem.

Mvh / Supporten Backoffice Webbtjänster!