BackOffice Webbtjänster

– Ingången till enkelhet och effektivitet.
Onlinebaserade verktyg för framgångsrika företagare.

Vårt arbete bygger på följande 3 element tillsammans

Enkelhet

Vi hjälper er att hitta effektiva och enkla processer och metoder i ett företagande.

Enkelhet

Rätt verktyg

Med våra verktyg kan är det sedan enkelt att följa upp och förbättra verksamheten.

RÄTT VERKTYG

Management

Våra erfarna och kunniga managementkonsulter stöttar och leder.

MANAGEMENT

BackOffice Webbtjänster går att använda inom alla organisationer.

Enkelhet

Med BackOffice Webbtjänster hanteras företag- och organisationers ledningssystem med stor enkelhet och resurssnålt. Tiden när man letar efter information är förbi, vi möter framtiden med ett modernt och framtidsbaserat verktyg där vi får enkelhet och effektiviteten på köpet.

Rätt verktyg

Verktygen inom BackOffice Webbtjänster förenklar och effektiviserar.

För att sätta verktygen bäst på plats stöttar vi med Management. Alltifrån en enklare genomgång till en coachande roll, alternativt en ren resurskonsult som kommer från vårt systerföretag BackOffice Scandinavia AB.

TA REDA PÅ MER

Processer & Flöden

Processer & Flöden, här bygger ni ert ledningssystem. Levereras med en grundläggande processkarta som ni kan utgå ifrån för att beskriva just er verksamhet.

TA REDA PÅ MER

Kvalité & Miljö

Framgång bygger på fakta. Här hanteras vardagsuppgifter som hör ihop med ett proaktivt kvalitets- och miljöarbete.

TA REDA PÅ MER

Risker & Förbättringsarbete

Modulen inom förbättringsarbete hjälper er att organisera, hantera och behandla förbättringsförlag, risker och problem på ett enkelt och strukturerat sätt.

TA REDA PÅ MER

Arbetsmiljö

Denna modul underlättar hanteringen av det praktiska kring vad som gäller för hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet måste gå till.

TA REDA PÅ MER

Anmälaren

Alla ska med! Med modulen Anmälaren kan alla medarbetare bidra till utveckling genom att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag.

TA REDA PÅ MER

Projekthanteraren

Ta kontroll med ett enkelt projektverktyg och skapa en god översikt för era interna och externa projekt. Projekthanteraren tillhanda-håller handlingsplaner som nu är ett tydligt ISO krav.

TA REDA PÅ MER

Systematiskt brandskyddsarbete

Hantera Systematiskt Brandskyddsarbete med modernt IT stöd. Man tillhandahåller enkelt den dokumentation på det arbete man utfört.

BackOffice Webbtjänster är en webbaserad programvara som man abonnerar på genom en månadsvis licenskostnad som överenskommits i samband med uppstart. Innehållet i BackOffice Webbtjänster förändras utifrån kundens behov då BackOffice Webbtjänster är modulbaserad samt att kunden när som helst under pågående abonnemang kan ändra antalet användare. Vid ändringar justeras förändringen direkt i gällande faktureringsplan.

Debitering av licenskostnader sker kvartalsvis, all fakturering sker digitalt. Vid pappersfaktura tillkommer aviseringskostnad.

Uppsägningstiden för BackOffice Webbtjänster är 6 månader från närmaste följande månadsskifte då uppsägning inkommit till oss. Uppsägning skall ske skriftligen via e-post alternativt brev.

Systemkravet är uppkoppling till internet och senare versioner av webbläsare. För bästa möjliga funktion rekommenderar vi Chrome som webbläsare för full funktionalitet avseende dokumenthantering.

Appar till IOS samt Android finns på respektive systemägares nedladdningshemsidor.

Management

Då → Nu → Framtid

Man kommer till ett Nu-läge där vissa saker kört fast, varför kommer vi inte över hindret i frågorna kring ledningssystem och vardagsdriften inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

– Man behöver helt enkelt hjälp.

Hjälpen kan självklart bestå av olika saker men om vi skall reducera ned till några kärnfrågor, så handlar det i grund och botten om Effektiva Verktyg, Enkelhet och Managementstöd.

Med BackOffice Webbtjänster och vårt systerföretag BackOffice Scandinavia får ni tillgång till dessa kärningridienser som tillsammans bildar fundamenta och plattform att komma förbi de barriärer som bromsar upp en utveckling.

Vårt Management är enkelt, vi har inte ”svårat till det”.

Om jag vill ha ett modernt ledningssystem, hur gör jag?

Oavsett om ni har ett ledningssystem eller inte så rekommenderar vi några grundläggande kvalitetssäkrade steg för att med stor enkelhet få ett ledningssystem som svarar på alla önskemål.

1.Kartlägg och i BackOffice Webbtjänsters Processer & Flöden rita upp ett skelett av vad som skall ingå i ett ledningssystem.

2.Arbeta igenom skelettet, sätt rutiner och flöden.

3.Koppla på funktionerna som förenklar ifrån BackOffice Webbtjänsters olika moduler.

4.Knyt ihop ”säcken”, utbilda, informera och implementera arbetssätt. Via vårt systerföretag

BackOffice Scandinavia AB och våra samarbetspartners kan vi erbjuda stöd och handledning för att ni som kund till oss skall få ett modernt och framtids säkrat ledningssystem.

Om jag redan har vissa saker, kan jag då komplettera det jag har med delar av BackOffice Webbtjänster?

– Självklart! BackOffice Webbtjänster är moduluppbyggt.
– Välj modul och verktyg efter behov!

Det finns ju massor med smarta funktioner i BackOffice Webbtjänster, måste jag skriva rutiner för hur det skall gå till?

Nej, självklart inte. I funktioner för avvikelsehantering, förbättringsarbete, händelser och åtgärder inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete m.m. har BackOffice inbyggda metoder som styr er i olika steg. Därför behöver ni inte skriva en rutinbeskrivning för hur en avvikelse, händelse eller åtgärd metodmässigt skall genomföras, det tar systemstödet hand om.

Partners

Vi söker efter samarbetspartners och återförsäljare inom ledningssystem och management.

Vi söker samarbetspartners och medarbetare som är nyfikna på vårt sätt att, med bra metoder och en stor portion enkelhet, hjälpa våra kunder att utvecklas.

Som samarbetspartner

Vi söker likasinnade företag för att kunna erbjuda våra kunder extra resurser eller spetskompetens när det krävs.

För våra samverkanspartners erbjuder vi våra arbetssätt samt möjlighet att bli återförsäljare för vår egenutvecklade programvara BackOffice Webbtjänster.

Är du en blivande medarbetare eller samarbetsparters? Tveka inte att ta kontakt så träffas vi för en förutsättningslös diskussion.

Som återförsäljare

Att vara verksamhetsutvecklare på Backoffice Scandinavia ger en utmanande och spännande vardag med varierande uppdrag i olika typer av verksamheter. Du utvecklar nära kundrelationer, möter många olika människor och samlar nya erfarenheter.

Som anställd får du möjlighet att själv ta ansvar för din arbetstid och dina kunduppdrag. Vi lever som vi lär och satsar på en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tror att frihet under ansvar, hög standard samt bra förmåner motiverar medarbetare och skapar en långsiktig och trygg anställning.

Våra lediga tjänster