[onsdag 07:43] Owe Andersson (Gäst) Skip to main content
 
 

Rapportera avvikelser och förbättringsförslag i mobilen

För oss alla som jobbar med förbättringar så älskar vi avvikelser och förbättringsförslag då dessa ger en verklig förbättring när de genomförs. Utan inkomna förslag och avvikelser blir det ingen förbättring.

 
 

Genomför skyddsronder i BackOffice Webbtjänster

Skapa och genomför skyddsronder anpassade efter omständigheterna och följ upp avvikelser och åtgärder i systemet.

 
 

Är ni certifierade, eller är på väg att bli?

BoWebb är verktyget som ger er stöd och de verktyg ni behöver från uppstart till förbättringsarbete i den löpande verksamheten.

 
 

Onlinebaserade verktyg för framgångsrika företagare.

Börja använda våra verktyg idag, Kostnad från 395 kr i månaden

Välkomna till BackOffice Webbtjänster

Verktygen inom BackOffice Webbtjänster förenklar och effektiviserar.

Skapa ett konto och testa bowebb kostnadsfritt i 30 dagar

– ETT PROFESSIONELLT WEBBASERAT LEDNINGSSYSTEM FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER!

  • Processer & Flöden 
  • Kvalitet & Miljö 
  • Risker & Förbättringar
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete 
  • Anmälaren
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Projekthantering 

BackOffice Webbtjänster är ett molnbaserat systemverktyg för hantering av företag och organisationers ledningssystem för kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. BackOffice Webbtjänster är uppbyggt i 7 olika moduler där man väljer moduler allt efter sina egna behov.

Systemet är uppbyggt kring tre grundfaktorer. Enkelhet, Engagemang och Effektivitet. Vi har utvecklat ett koncept som är lärande och utvecklande för alla och som fungerar var för sig eller som en helhet.

Med BackOffice Webbtjänster får ni kontroll över er verksamhet och kan leve upp till era egna och intressenters krav i samtliga processer.

Enkelhet

Engagemang

Effektivitet

Vårt arbete bygger på våra tre E, Enkelhet, Engagemang, Effektivitet

Enkelhet

BackOffice Webbtjänster är utvecklade för en enkel och smidig Onboarding in i systemet för att komma igång snabbt och effektivt.

Engagemang

En grundfaktor i BackOffice Webbtjänster är att det engagerar medarbetare i utvecklingsarbetet genom effektiv ärendehantering. Det går att mäta och se resultat på kort tid.

Effektivitet

BackOffice Webbtjänster ger en tydlig effekt i de företag och organisationer där det används både strategiskt och operativt. Det är ett handgripligt verktyg för förändring- och förbättringsprojekt.

Börja använda våra verktyg idag,
Kostnad från 395 kr i månaden

Verktygen inom BackOffice Webbtjänster förenklar och effektiviserar.

För att sätta verktygen bäst på plats stöttar vi med Management. Alltifrån en enklare genomgång till en coachande roll, alternativt en ren resurskonsult som kommer från vårt systerföretag BackOffice Scandinavia AB.

Processer & flöden

Processer & Flöden, här bygger ni ert ledningssystem. Levereras med en grundläggande processkarta som ni kan utgå ifrån för att beskriva just er verksamhet.

Läs mer om tjänsten

Kvalité & Miljö

Framgång bygger på fakta. Här hanteras vardagsuppgifter som hör ihop med ett proaktivt kvalitets- och miljöarbete.

Läs mer om tjänsten

Risker & Förbättringsarbete

Modulen inom förbättringsarbete hjälper er att organisera, hantera och behandla förbättringsförlag, risker och problem på ett enkelt och strukturerat sätt.

Läs mer om tjänsten

Arbetsmiljö

Denna modul underlättar hanteringen av det praktiska kring vad som gäller för hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet måste gå till.

Läs mer om tjänsten

Anmälaren

Alla ska med! Med modulen Anmälaren kan alla medarbetare bidra till utveckling genom att rapportera in avvikelser och förbättringsförslag.

Läs mer om tjänsten

Projekthanteraren

Ta kontroll med ett enkelt projektverktyg och skapa en god översikt för era interna och externa projekt. Projekthanteraren tillhanda-håller handlingsplaner som nu är ett tydligt ISO krav.

Läs mer om tjänsten

Systematiskt brandskyddsarbete

Hantera Systematiskt Brandskyddsarbete med modernt IT stöd. Man tillhandahåller enkelt den dokumentation på det arbete man utfört.

Läs mer om tjänsten

Vår uppgiftshanterare är kostnadsfri för alla användare

BoWebbs alla funktioner är skapade utifrån våra användares behov. Vi har inga funktioner för det som är självklart och enkelt, utan endast för där man verkligen behöver ett hjälpmedel. 
Testa bowebb kostnadsfritt i 30 dagar